กทม.เตรียมพร้อมป้องกันผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเหนือริมสองฝั่งเจ้าพระยา

 นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) กทม.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์มวลน้ำเหนือที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯ ว่า สปภ.ได้สั่งการให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยจัดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย รวมทั้งยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เรือท้องแบน เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม และเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก (ไดโว่) พร้อมสนับสนุนและบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการระบายน้ำ สำนักเทศกิจ กองโรงงานช่างกล และสำนักงานเขตพื้นที่ สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์มวลน้ำเหนือที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนและอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯ ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมขังสามารถขอความช่วยเหลือผ่านโทรศัพท์สายด่วน 199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา: กรุงเทพมหานคร