Enterprise Awards 2023 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมอาหาร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับ 3 รางวัลทรงเกียรติระดับภูมิภาคจากงาน Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023 ประกอบด้วย รางวัลองค์กรยอดเยี่ยม (Corporate Excellence Award) รางวัลแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยม (Inspirational Brand Award) และรางวัลผู้นำองค์กรยอดเยี่ยม (Master Entrepreneur Award) มอบให้กับนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคทั่วโลก ด้วยกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า สะท้อนวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก”

งานรับรางวัล Asia Pacific Enterprise Awards จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 โดยมีนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ และนางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ ผู้บริหารสูงสุด ด้านการตลาด ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงแรม Bangkok Marriott Surawongse กรุงเทพฯ

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ กล่าวว่า ความสำเร็จในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ และการสนับสนุนคู่ค้าให้เติบโตไปด้วยกัน โดยยึดหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน คือ ประโยชน์ต่อประเทศ ประชาชน และองค์กร โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรทุกระดับให้มีความพร้อมสู่การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต พร้อมต่อยอด การเรียนรู้สู่ครอบครัวพนักงาน คู่ค้าธุรกิจ และเยาวชน ในสังคมให้มีศักยภาพตอบสนองความต้องการตลาดแรงงาน เกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่เป็น “คนดีคนเก่ง” เพื่อเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาผู้นำ (โครงการเถ้าแก่) โดยใช้กลยุทธ์ “ผู้นำ สอนผู้นำ” เรียนรู้จากประสบการณ์ผู้นำจากรุ่นสู่รุ่น

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ภายใต้แนวคิด “Put Our Heart Into Food” ใส่ใจผู้บริโภค ด้วยนวัตกรรมอาหารปลอดภัยได้คุณภาพ จากการผลิตที่ยั่งยืน จึงดีต่อทั้งร่างกาย จิตใจ และสิ่งแวดล้อม ทำให้แบรนด์เป็นมากกว่าอาหาร ล่าสุด บริษัทได้ประกาศภารกิจเตรียมส่งไก่ไทยไปอวกาศ พิสูจน์มาตรฐานความปลอดภัยของเนื้อไก่ของไทย ว่าก้าวสู่มาตรฐานความปลอดภัยระดับอวกาศ (Space Food Safety Standard) ซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารขั้นสุด

“การได้รับรางวัลทั้ง 3 สาขานี้ สะท้อนถึงความสามารถในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และด้านความยั่งยืนได้อย่างสม่ำเสมอ จนทำให้บริษัทเป็นองค์กรด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรชั้นนำของโลก ที่มีการดำเนินกิจการใน 17 ประเทศ และส่งออกสินค้าไปมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ตามวิสัยทัศน์ ครัวของโลก” นายประสิทธิ์ กล่าว

รางวัล Asia Pacific Enterprise Awards จัดขึ้นโดย Enterprise Asia องค์กรอิสระที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจในระดับภูมิภาค เพื่อยกย่องบริษัทชั้นนำทั่วเอเชียที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจ และรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ในฐานะผู้นำของแต่ละอุตสาหกรรม ช่วยขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียไปสู่ความก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน